Občina Donja Voća

Vloga partnerja pri projektu PP
Naziv institucije v izvornem jeziku Općina Donja Voća
Ime organizacije v angleščini Municipality of Donja Voća
Kratica organizacije VOĆA
Oddelek/enota/sektor
Država HR, HRVATSKA
Regija HR04, Kontinentalna Hrvatska
Podregija HR044, Varaždinska županija
Naslov Donja Voća 26c
42245 Donja Voća
http://www.voca.hr
Davčna številka 07707519145
Odgovorna oseba Krunoslav Jurgec
nacelnik@voca.hr
+385 42 766713
Kontaktna oseba Jadranka Jakopec
jadranka.jakopec@voca.hr
+385 42 766711
Izkušnje partnerja TEMATSKE KOMPETENCE: – Skrb za ohranjanje in varstvo lokalne kulturne dediščine. – Načrtovanje prostorskega, gospodarskega in turističnega razvoj na svojem območju. – Pospeševanje raziskovalne, informacijske, kulturne in dokumentacijske dejavnost. – Opravljanje dejavnosti za varstvo okolja. – Upravljanje, obnavljanje in vzdrževanje javne infrastrukture ter spomenikov dediščine. – Ustvarjanje pogojev za razvoj turizma ter promoviranje turističnih in kulturnih znamenitosti občine. IZKUŠNJE POTREBNE ZA IZVEDBO TEGA PROJEKTA: KOMUNIKACIJSKE KOMPETENCE – Vključevanje lokalnih društev in ponudnikov v projekte, promocijske aktivnosti in prireditve. – Vsakodnevno komuniciranje z občani in skupno reševanje izzivov. IZOBRAŽEVANJE IN PRENOS ZNANJA – Aktivno vključevanje prebivalcev v izvajanje EU projektov (npr. sodelovanje na delavnicah v okviru projekta »Mentor«). – Organizacija izobraževalnih delavnic in poučnih dogodkov s področja turizma, zgodovine, kulture, dediščine, ipd. PRAVNE KOMPETENCE – Izvajanje postopkov javnega naročanja. – Skrb za socialno ogrožene skupine. FINANČNO VODENJE PROJEKTOV – Uspešno izvajanje investicijskih in »mehkih« projektov financiranih iz decentraliziranih EU razpisov.
Korist Koristi projekta za: OBČINO in PARTNERJE: – Prispevek k atraktivnosti partnerskega območja in tradicionalnih domačij – objektov kulturne dediščine. V Donji Voći bo tradicionalna domačija opremljena s 3D hologrami, ki bodo prikazovali »žive« motive življenja naših prednikov – INOVATIVNA UPORABA OBJEKTOV DEDIŠČINE. To bo PRVA TRADICIONALNA DOMAČIJA S
HOLOGRAMSKIH PRIKAZOM ŽIVLJENJA na Hrvaškem. – Prispevek K OBNOVI IN PROMOCIJI DEDIŠČINE. CILJNE SKUPINE: – V obnovljeni
domačiji bo obiskovalcem preko hologramov omogočeno edinstveno doživetje in inovativen prikaz tradic. življenja – prenos znanja o zgodovini, etnologiji in tradiciji na ciljne skupine. – Možnost predstavitve lokalnih ponudnikov v okviru projektnih dogodkov (npr. ob slovesni otvoritvi) in na čezmejni aplikaciji. OBMOČJE: – Povečanje atraktivnosti območja. – Prispevek k POVEČANJU ŠTEVILA OBISKOVALCEV območja, podprte kulturne dediščine, okoliških naravnih parkov, galerij in muzejev – ugoden vpliv na stanje gospodarstva.