Javni Zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine

Vloga partnerja pri projektu Pridruženi partner
Naziv institucije v izvornem jeziku Javni Zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine
Ime organizacije v angleščini Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia
Povezano s partnerjem Občina Lenart
Država SI, SLOVENIJA
Regija SI02, Zahodna Slovenija
Podregija SI021, Osrednjeslovenska
Naslov Poljanska cesta 40
1000 Ljubljana
Odgovorna oseba Jernej Hudolin
jernej.hudolin@zvkds.si
+386 1 23 43 140
Kontaktna oseba  Srečko Štajnbaher
srecko.stajnbaher@zvkds.si
+386 2 228 48 28
Izkušnje partnerja ZVKDS bo v projektu sodeloval kot pridruženi partner v okviru naslednjih aktivnosti: – Posredovanje obstoječih podatkov etnološke kulturne dediščine. – Spremljanje obnove kulturnih spomenikov slovenskih partnerjev v skladu s kulturnovarstvenim soglasjem. – Spremljanje postavitve tabel za označbo kulturnih spomenikov v skladu s pravilnikom. – Popularizacija kulturne dediščine (sodelovanje na projektnih konferencah in EtnoTour delavnicah).
Korist Koristi projekta za: ZVKDS in PARTNERJE: – IZBOLJŠANJE SODELOVANJA STROKOVNIH SLUŽB ODGOVORNIH ZA KULTURNO DEDIŠČINO Z LOKALNIMI SKUPNOSTMI. – Krepitev sodelovanja in izmenjava izkušenj s čezmejnimi partnerji v projektu. – Nadgraditev baze podatkov o etnološki kulturni dediščini. – Približanje dediščine prebivalcem in obiskovalcem območja ter krepitev sodelovanja s privatnimi lastniki kulturne dediščine na programskem območju (preko sodelovanja na EtnoTour delavnicah, konferencah, …). CILJNE SKUPINE – ZVKDS bo na strokovno-poljuden način prispeval k popularizaciji in predstavitvi KULTURNE DEDIŠČINE prebivalcem in obiskovalcem območja. OBMOČJE – RAZVOJ INOVATIVNIH PRISTOPOV NA PODROČJU INTERPRETACIJE IN PROMOCIJE ETNOLOŠKE KULTURNE DEDIŠČINE ter njihov prenos na ostala področja svojega delovanja. – PRISPEVEK K OBNOVI IN VAROVANJU ETNOLOŠKE KULTURNE DEDIŠČINE. – Obogatitev baze podatkov, ki bo na zanimiv način predstavljena v čezmejni aplikaciji.