Viniška tradicijska hiša: Pomagajte pri opremljanju z donacijami stare posode, slik, orodja…