Največja vlaganja v Občini Vinica v zadnjih 24 letih