GMV, Vinica, Donja Voća in župnijsko turistična skupnost