ETNOTOUR DOGODEK MAISTROVE IN KATRČINE IGRE (za otroke)