Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Vloga partnerja pri projektu PP
Naziv institucije v izvornem jeziku Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Ime organizacije v angleščini University of Maribor, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science
Kratica organizacije FERI
Oddelek/enota/sektor Laboratorij za heterogene računalniške sisteme
Država SI, SLOVENIJA
Regija SI01, Vzhodna Slovenija
Podregija SI012, Podravska
Naslov Slomškov trg 15
2000 Maribor
http://feri.um.si/
Davčna številka SI71674705
Odgovorna oseba dr. Igor Tičar, rektor
rektorat@um.si
+386 2 23 55 280
Kontaktna oseba dr. Milan Ojsteršek
milan.ojstersek@um.si
+386 2 22 07 451
Izkušnje partnerja TEMATSKE KOMPETENCE FERI-ja: – Sodelovanje pri vzpostavitvi procesov in izdelavi PROGRAMSKIH REŠITEV NA PODROČJU TURIZMA IN RAZVOJA PORTALOV ZA SLOVENSKE OBČINE. – Razvoj prvih SPLETNIH VODNIKOV po kult. in naravnih znamenitostih Maribora in okolice ter mariborskega informacijskega sistema, ki je zajel turistično, zdravstveno, poslovno, kulturno, športno in drugo ponudbo mesta. – Izdelava REZERVACIJSKEGA SISTEMA »IHOTEL« za SI hotele ter portal »Prireditve v Sloveniji«, ki še danes služi za vodenje evidence o prireditvah v nekaterih SI občinah. – Sodelovanje v EU projektu Dateline, v okviru katerega je bila RAZVITA METODOLOGIJA in programska oprema ZA ANALIZO POTOVANJ EVROPSKIH TURISTOV, ki so daljša kot en dan, njihove destinacije pa so oddaljene za več kot 400 km. Metodologijo, ki je bila razvita v okviru tega projekta, ŠE DANES UPORABLJA EUROSTAT. IZKUŠNJE POTREBNE ZA IZVEDBO TEGA PROJEKTA: RAZISKOVALNE KOMPETENCE – Ohranjanje deleža APLIKATIVNIH IN RAZVOJNIH NALOG ter sredstev in spodbujanje prenosa znanj in tehnologij v okolje. RAČUNALNIŠKE KOMPETENCE – Razvoj portalov za privabljanje obiskovalcev ter storitveno usmerjenih aplikacij. – Poznavanje programskih jezikov (Java, C++, Javascript, SQL, HTML, OWL,…). IZOBRAŽEVANJE IN PRENOS ZNANJA – USTVARJANJE NOVIH ZNANJ, ki se nato uspešno PRENAŠAJO V SLOVENSKI PA TUDI ŠIRŠI MEDNARODNI PROSTOR. VODSTVENE REFERENCE – Vodenje projektov razvoja portalov CHP (razvoj lastne programske opreme), čezmejnih in mednarodnih projektov.
Korist Koristi projekta za: FERI in PARTNERJE: – RAZVOJ ČEZMEJNE APLIKACIJE, ki bo združila ponudbo čezmejnega območja ter prispevala k povečanju števila obiskovalcev na območju. – OKREPITEV SODELOVANJA LOKALNIH SKUPNOSTI in strokovnjakov s področja KULTURNE DEDIŠČINE in IKT. – RAZVOJ INOVATIVNEGA
PRISTOPA na področju interpretacije in promocije dediščine ter njen prenos na ostala področja svojega delovanja. CILJNE SKUPINE:
– Vpeljava PRVEGA ČEZMEJNEGA PORTALA, KI BO PONUJAL DETAJLNI OPIS ČEZMEJNE REGIJE S PODROČJA KULTURNE DEDIŠČINE, TURISTIČNIH ZANIMIVOSTI, IPD. NA ENEM MESTU ter OMOGOČAL ENOSTAVNO NAČRTOVANJE NJIHOVEGA OBISKA OBMOČJA. Lokalne
ponudnike bo približal širšemu spektru obiskovalcev ter s tem povečal njihovo konkurenčnost. OBMOČJE: – Kot nacionalna institucija bo predstavljala pomemben subjekt pri promociji kulturne in turistične ponudbe na programskem območju. – Zgrajen bo vzorčni sistem, ki bo lahko implementiran tudi v druge regije.