Občina Vinica

Vloga partnerja pri projektu PP
Naziv institucije v izvornem jeziku Općina Vinica
Ime organizacije v angleščini Municipality of Vinica
Kratica organizacije VINICA
Oddelek/enota/sektor
Država HR, HRVATSKA
Regija HR04, Kontinentalna Hrvatska
Podregija HR044, Varaždinska županija
Naslov Marčan Vinička 5
42207 Vinica
http://www.vinica.hr
Davčna številka 19913793314
Odgovorna oseba Marijan Kostanjevac
vinica.nacelnik@gmail.com
+385 91 1722 233
Kontaktna oseba Snježana Kovačić
opcina.vinica@vz.t-com.hr
+385 42 722-233
Izkušnje partnerja TEMATSKE KOMPETENCE: – Skrb za upravljanje in ohranjanje Arboretuma Opeka. – Vzpostavljanje pogojev za varno dostopnost do objektov kulturne dediščine. – Ohranjanje in obnova spomenikov kulturne in naravne dediščine na lokalnem območju. – Opravljanje dejavnosti za varovanje narave in varstvo okolja. – Ustvarjanje pogojev za razvoj turizma ter promoviranje naravne in kulturne dediščine ter turističnih znamenitosti občine. – Spodbujanje turizma z različnimi organiziranimi dogodki in prireditvami, ki privabljajo obiskovalce (organizira različne prireditve in festivali, npr. VINEA,…). IZKUŠNJE POTREBNE ZA IZVEDBO TEGA PROJEKTA: KOMUNIKACIJSKE KOMPETENCE – Organiziranje družabnih dogodkov za občane in obiskovalce (kulturne prireditve, vinogradniške izložbe, ipd.). – Dnevno komuniciranje z občani. IZOBRAŽEVANJE IN PRENOS ZNANJA – Zagotavljanje dejavnosti usposabljanja s področja kulturne in naravne dediščine, podjetništva in turizma. – Skrb za vseživljenjsko učenje občanov. PRAVNE KOMPETENCE – Skrb za urejenost lokalne infrastrukture (cestne, pohodne, kolesarske, javne turistične, ipd.) – Samostojno izvajanje postopkov zelenega javnega naročanja. FINANČNO VODENJE PROJEKTOV – Uspešno finančno vodenje več kot 10 projektov financiranih iz EU sredstev.
Korist Koristi projekta za: OBČINO in PARTNERJE: – Prispevek K OBNOVI, VAROVANJU IN PROMOCIJI KULTURNE DEDIŠČINE (obnova tradicionalne domačije in njena promocija v okviru čezmejnega partnerstva). – Skupen razvoj aplikacije za celotno partnersko območje in krepitev čezmejnega sodelovanja. CILJNE SKUPINE: – Občina bo preko projekta PRIBLIŽALA KULTURNO DEDIŠČINO OBMOČJA PREBIVALCEM IN OBISKOVALCEM ter vplivala na razvoj lokalnega gospodarstva in turizma. – Preko enotne aplikacije za mobilne naprave bo omogočena promocija lokalnih ponudnikov, znamenitosti, kulturne dediščine,… na 1 mestu. Obiskovalec bo informacije o celotnem območju našel na 1 mestu. OBMOČJE: – Izkoriščanje potenciala kulturne dediščine za trajnostni gospodarski razvoj, v zvezi s trajnostnim turizmom – prispevek k POVEČANJU ŠTEVILA OBISKOVALCEV območja. Večje število obiskovalcev posledično pomeni pozitiven vpliv na stanje gospodarstva na programskem območju. – Povečanje privlačnosti celotnega območja z 1 novim produktom.