Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah

Vloga partnerja pri projektu PP
Naziv institucije v izvornem jeziku Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah
Ime organizacije v angleščini Municipality of Sveti Andraž v Slovenskih goricah
Kratica organizacije SV. ANDRAŽ
Oddelek/enota/sektor  
Država SI, SLOVENIJA
Regija SI01, Vzhodna Slovenija
Podregija SI012, Podravska
Naslov Vitomarci 71
2255 Vitomarci
http://www.sv-andraz.si
Davčna številka SI72359528
Odgovorna oseba Darja Vudler
info@svandraz.si
+386 2 757 95 30
Kontaktna oseba Gordana Šori
gordana.sori@svandraz.si
+386 2 757 95 31
Izkušnje partnerja TEMATSKE KOMPETENCE: – Organizacija različnih kulturnih dogodkov povezanih z oživljanjem dediščine in tradicije ter pospeševanje raziskovalne in društvene dejavnosti. – Vzpostavljanje pogojev za varno dostopnost do objektov kulturne dediščine ter skrb za VAROVANJE IN OHRANJANJE SPOMENIKOV KULTURNE DEDIŠČINE na svojem območju. – Obnova spomenikov kulturne in naravne dediščine. – Skrb za varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred hrupom, zbiranje in odlaganje odpadkov in opravljanje drugih dejavnosti, ki prispevajo k VARSTVU OKOLJA IN VAROVANJU NARAVNE DEDIŠČINE. – POSPEŠEVANJE RAZVOJA GOSPODARSKIH PANOG in pomoč gospodarskim subjektom pri razreševanju gospodarskih problemov. IZKUŠNJE POTREBNE ZA IZVEDBO TEGA PROJEKTA: KOMUNIKACIJSKE KOMPETENCE – Aktivno vključevanje lokalnih društev v programe dejavnosti občine in sodelovanje z njimi pri občinskih kulturnih prireditvah. – Dnevno komuniciranje z občani. IZOBRAŽEVANJE IN PRENOS ZNANJA – Ustvarjanje pogojev za izobraževanje odraslih. – Organizacija izobraževalnih posvetov in delavnic s področja etnologije, zgodovine, kulture, dediščine, ipd. PRAVNE KOMPETENCE – Odgovornost za urejeno cestno infrastrukturo, kar obsega upravljanje, gradnje in vzdrževanje lokalnih javnih cest, površin za pešce in kolesarje, igrišč za šport in rekreacijo, ipd. – Samostojno izvajanje postopkov javnega naročanja. FINANČNO VODENJE PROJEKTOV – Uspešno finančno vodenje 5 EU projektov.
Korist Koristi projekta za: OBČINO in PARTNERJE: – Obogatitev trajnostne turistične ponudbe preko promocije in izboljšanja privlačnosti okolja zaradi obnove tradicionalne domačije (cimprače), ki bo odprla svoja vrata za obiskovalce. – NADGRADNJA IZKUŠENJ IN ZNANJA zaposlenih na področju izvajanja čezmejnih projektov. CILJNE SKUPINE: – Širitev atraktivne ponudbe in ambientalna ureditev stare domačije, v kateri bodo za ciljne skupine organizirane aktivnosti prikazovanja tradicionalnih opravil. OBMOČJE: – Povečanje prepoznavnosti občine in območja preko promocije v okviru skupne čezmejne aplikacije in posledično POSPEŠITEV RAZVOJA TURIZMA IN GOSPODARSTVA. – Zaradi novega
turističnega produkta PRISPEVEK K POVEČANJU ŠTEVILA OBISKOVALCEV NA PROGRAMSKEM OBMOČJU.

 

Galerija občine sv. Andraž