Občina Sveta Ana

Vloga partnerja pri projektu PP
Naziv institucije v izvornem jeziku Občina Sveta Ana
Ime organizacije v angleščini Municipality of Sveta Ana
Kratica organizacije SV. ANA
Oddelek/enota/sektor
Država SI, SLOVENIJA
Regija SI01, Vzhodna Slovenija
Podregija SI012, Podravska
Naslov Sv. Ana v Slov. goricah 17
2233 Sv. Ana v Slov. Goricah
http://www.sv-ana.si
Davčna številka SI59385081
Odgovorna oseba Silvo Slaček
zupan@sv-ana.si
+386 2 729 58 82
Kontaktna oseba Petra Golob
petra.golob@sv-ana.si
+386 2 729 58 87
Izkušnje partnerja TEMATSKE KOMPETENCE: – SKRB ZA TURISTIČNO PROMOCIJO OBČINE, dostopnost do kulturnih programov ter varovanje in revitalizacijo občinske kulturne dediščine. – SPODBUJANJE TURIZMA Z RAZLIČNIMI ORGANIZIRANIMI DOGODKI IN PRIREDITVAMI, ki privabljajo obiskovalce. Aktivno vključevanje lokalnih društev v programe dejavnosti občine in sodelovanje z njimi preko organizacije različnih kulturnih prireditev in drugih dogodkov. – SPREJEMANJE PROGRAMOV RAZVOJA OBČINE ter spremljanje in analiziranje gospodarskih rezultatov v občini. – POZNAVANJE AKTUALNEGA STANJA v občini z vidika kulture, turizma in kulturne dediščine. – Opravljanje nalog na področju POSEGOV V PROSTOR IN VAROVANJA OKOLJA. – Sodelovanje v mednarodnih projektih. IZKUŠNJE POTREBNE ZA IZVEDBO TEGA PROJEKTA: KOMUNIKACIJSKE KOMPETENCE – VSAKODNEVEN PRISTEN ODNOS Z DOMAČINI. – Pomoč gospodarskim subjektom PRI RAZVOJU POSLOVNIH AKTIVNOSTI, NJIHOVI PROMOCIJI ter razreševanju gospodarskih problemov. IZOBRAŽEVANJE IN PRENAŠANJE ZNANJA – Pospeševanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti. – Ustvarjanje pogojev za vseživljenjsko učenje, kar je pomembno za razvoj občine ter za kvaliteto življenja njenih prebivalcev. PRAVNE KOMPETENCE – Pospeševanje razvoja gospodarskih panog z javnimi sredstvi. – Izvajanje zelenih javnih naročil. FINANČNO VODENJE EU PROJEKTOV – V zadnjih 5 letih uspešno zaključenih 13 projektov, financiranih s strani EU (priprava poročil, zahtevkov, vodenje računovodskih evidenc).
Korist Koristi projekta za: OBČINO in PARTNERJE: – Sooblikovanje in IZVEDBA NOVEGA TURISTIČNEGA PROIZVODA, ki bo prispeval k povečanju privlačnosti občine in števila obiskovalcev. CILJNE SKUPINE: – Pospešitev RAZVOJA TURISTIČNE PANOGE (obnova 2 tradicionalnih domačij; Grafonževe in Kaplove – objektov kulturne dediščine) in podpornih gospodarskih dejavnosti na svojem območju. OBMOČJE: – Prispevek k OBNOVI IN VAROVANJU ETNOLOŠKE KULTURNE DEDIŠČINE. – Sodelovanje pri razvoju skupne čezmejne aplikacije in skupni promociji območja. – Zaradi večjega števila obiskovalcev občanom in lokalnim ponudnikom omogočeno izboljšanje njihovih poslovnih rezultatov.