Občina Lenart

Vloga partnerja pri projektu LP
Naziv institucije v izvornem jeziku Občina Lenart
Ime organizacije v angleščini Municipality of Lenart
Kratica organizacije LENART
Oddelek/enota/sektor  
Država SI, SLOVENIJA
Regija SI01, Vzhodna Slovenija
Podregija SI012, Podravska
Naslov Trg osvoboditve 7
2230 Lenart
http://www.lenart.si
Davčna številka SI68458509
Odgovorna oseba Janez Kramberger
janez.kramberger@lenart.si
+386 2 729 13 48
Kontaktna oseba Lidija Šipek
lidija.sipek@lenart.si
+386 2 729 13 44
Izkušnje partnerja TEMATSKE KOMPETENCE OBČINE: – SKRB ZA TURISTIČNO promocijo občine in »LAS OVTAR SLOVENSKIH GORIC« preko številnih prireditev – javno dostopne na občinskem portalu. – SKRB ZA OKOLJE, UREJENOST pohodnih in kolesarskih POTI ter VARNEGA DOSTOPA do spomenikov kult. in naravne dediščine. – REVITALIZACIJA IN OHRANJANJE KULTURNE IN NARAVNE DEDIŠČINE NA SVOJEM OBMOČJU. – OŽIVLJANJE ZGODOVINSKIH DOGODKOV preko organizacije kulturnih prireditev za obiskovalce in občane, aktivno sodelovanje z lokalnimi društvi, podjetniki in ostalimi lokalnimi ponudniki. – SODELOVANJE V MEDNARODNIH IN DOMAČIH PROJEKTIH s področja kult., narave, turizma, varovanja okolja, ipd. IZKUŠNJE POTREBNE ZA IZVEDBO TEGA PROJEKTA: VODSTVENE KOMPETENCE – Uspešno VODENJE IN ZAKLJUČEK 26 PROJEKTOV, financiranih s strani EU in drugih javnih sredstev v zadnjih 5 letih (koordinacija, priprava poročil, zahtevkov, vodenje računovodskih evidenc). KOMUNIKACIJSKE KOMPETENCE – Aktivno vključevanje lokalnih društev (turistična, kult.,…) in sodelovanje z njimi pri organizaciji prireditvenega dogajanja, kar prispeva k POSPEŠEVANJU RAZVOJA TURIZMA V OBČINI. Organiziranje prireditev, delavnic, okroglih miz, druženja, ipd. IZOBRAŽEVANJE IN PRENOS ZNANJA – Aktivno sodelovanje s sosednjimi občinami in kot osrednja občina Slovenskih goric predstavlja POMEMBNO INSTITUCIJO PRI PRENOSU ZNANJA MED OBČINAMI V SLOVENSKIH GORICAH. – Izobraževanje občanov o projektih ter njihovo aktivno vključevanje v projektne aktivnosti.
Korist Koristi projekta za: OBČINO in PARTNERJE: – Omogočeno AKTIVNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE s področja etnologije, njena mobilizacija za razvoj trajnostnega turizma ter povezovanje v skupni atraktivni turistični produkt. – Spodbujanje
družbeno-gospodarskega razvoja zaradi povezovanja lokalne skupnosti in lokalnih ponudnikov. – Krepitev čezmejnega sodelovanja in izmenjava izkušenj. CILJNE SKUPINE: – Povečanje atraktivnosti spomenikov kulturne dediščina in omogočen varnejši dostop do objektov kulturne dediščine (Spominske hiše Zavrh 42). – Ponudba partnerskega območja zbrana na enem mestu (skupna mobilna aplikacija, ki bo obiskovalce vodila po celotnem partnerskem območju). OBMOČJE: – POSPEŠITEV RAZVOJA TURISTIČNE PANOGE (1 skupni turistični proizvod) in podpornih gospodarskih dejavnosti na območju. POVEČANJE ŠTEVILA OBISKOVALCEV OBMOČIJ KULTURNE DEDIŠČINE. – Skupna
promocija partnerskega območja – prispevek k razvoju gospodarske dejavnosti.

 

Film Razglednica Zavrha in Voličine 
 

Film Pozdrav iz Slovenskih goric