Mestni muzej Varaždin

Vloga partnerja pri projektu PP
Naziv institucije v izvornem jeziku Gradski muzej Varaždin
Ime organizacije v angleščini Varaždin City Museum
Kratica organizacije GMV
Oddelek/enota/sektor Etnografski in zgodovinski oddelek
Država HR, HRVATSKA
Regija HR04, Kontinentalna Hrvatska
Podregija HR044, Varaždinska županija
Naslov Šetalište J. J. Strossmayera 3
42000 Varaždin
http://www.gmv.hr
Davčna številka 79080044388
Odgovorna oseba Miran Bojanić Morandini
ravnatelj@gmv.hr
+385 99/80 90 525
Kontaktna oseba Miran Bojanić Morandini
ravnatelj@gmv.hr
+385 99/80 90 525
Izkušnje partnerja TEMATSKE KOMPETENCE: – Strokovne kompetence s področja arheologije, ZGODOVINE, KULTURE, ETNOGRAFIJE, entomologije, KONSERVATORSTVA IN RESTAVRATORSTVA. – Izkušnje pri UREJANJU STALNIH MUZEJSKIH RAZSTAV IN ZBIRK (kulturno-zgodovinskih, arheoloških, etnografskih, ipd.). Npr. v muzeju je urejena zbirka predmetov iz tradic. domačij, tradicionalnih gospodarstev, običajev, itd. – Organiziranje atraktivnih kult. dogodkov v lastnih prostorih (koncerti, gledališke in druge predstave, književne manifestacije, strokovna srečanja, ipd.). – Varovanje, zbiranje in predstavljanje duhovne in materialne dediščine širši publiki. IZKUŠNJE POTREBNE ZA IZVEDBO TEGA PROJEKTA: KOMPETENCE S PODROČJA POZNAVANJA OBMOČJA – Poznavanje regionalnih znamenitosti, kulturne dediščine, zgodovine in tradicije ter skrb za njihovo ohranjanje in oživljanje. – Pospeševanje raziskovalne in kulturne dejavnosti na področju etnologije, zgodovine, kulturne dediščine. – Skrb za ohranjanje kulturne raznolikosti. IZOBRAŽEVANJE, PRENOS ZNANJA in KOMUNIKACIJSKE KOMPETENCE – Skrb za izobraževanje zaposlenih s področja ohranjanja kult. dediščine, zgodovine, etnologije, ipd. – OSVEŠČANJE PREBIVALCEV O POMENU DEDIŠČINE. – Organizacija konferenc in promocijskih dogodkov. VODSTVENE REFERENCE IN PRIZNANJA – Večletne izkušnje pri vodenju projektov s področja kulture, dediščine, zgodovine, ipd. – Prejeta ŠTEVILNA PRIZNANJA (nagrada hrvaške muzejske stroke “Pavao Ritter Vitezović”, nominacija za NAGRADO EVROPSKEGA MUZEJA LETA, itd.).
Korist Koristi projekta za: MUZEJ in PARTNERJE: – Prispevek K REVITALIZACIJI IN PROMOCIJI KULTURNE DEDIŠČINE (popis kulturne
dediščine, restavriranje stare knjižnice ter digitalizacija knjig iz 16. stol.). – Skupna promocija in povezave s čezmejnimi partnerji. CILJNE SKUPINE: – Digitaliziranje 200 najpomembnejših knjig, ki prikazujejo življenje naših prednikov ter vzpostavitev brezplačnega javnega dostopa do e-knjižnice. – Približanje tradicionalne kulturne dediščine območja. OBMOČJE: – Preko izvajanja novega turističnega produkta (skupne čezmejne aplikacije za mobilne naprave). PRISPEVEK K OHRANJANJU ETNOLOŠKE KULTURNE DEDIŠČINE IN
PRIVLAČNOSTI OBMOČJA. – Preko skupne promocije prispevek k VEČJI PREPOZNAVNOSTI in ATRAKTIVNOSTI OBMOČJA, kar bo
vplivalo na povečanje števila obiskovalcev muzejev, kulturne dediščine in tudi celotnega območja.

 

 

Nekaj aktivnosti GMV: