O projektu

Občina Lenart je kot vodilni partner projekta na 1. rok javnega razpisa Programa sodelovanja INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška 2014-2020 prijavila vlogo z naslovom »Podeželsko razstrupljanje s spoznavanjem zakladov kulturne dediščine« oz. akronimom »DETOX«.  Projekt »DETOX« se delno sofinancira s strani Evropske unije, iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v višini 772.181,21 EUR. Skupna vrednost projekta znaša 908.448,50 EUR. V projektu »DETOX«, ki se izvaja v obdobju od oktobra 2016 do septembra 2018, sodeluje 7 partnerjev:

 • Občina Lenart,
 • Mestni muzej Varaždin,
 • Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko,
 • Občina Vinica,
 • Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah,
 •  Občina Donja Voća,
 • Občina Sveta Ana,

in 2 pridružena partnerja:

 • Zavod za varstvo kulturne dediščine Republike Slovenije ter
 • Turistična zveza Varaždinske županije.


Projekt naslavlja predvsem dva izziva, in sicer kako povezati razdrobljeno ponudbo ter kako »razstrupiti« stresno preobremenjenega človeka. Projekt bo na zabaven način poučil obiskovalca o kulturni dediščini. Splošni cilj projekta je aktivno ohraniti etnološko dediščino podeželskega območja ter jo vključiti v čezmejni trajnostni turistični paket. V projektu bomo izvedli številne aktivnosti, ki bodo prispevale k ohranjanju in promociji kulturne in etnološke dediščine območja ter povečanju števila obiskovalcev. Osrednje planirane aktivnosti so:

 • oblikovanje čezmejnega turističnega produkta EtnoTour,
 • izvedba različnih prikazov življenja naših prednikov s pomočjo sodobne tehnologije,
 • združitev ponudbe območja v mobilni aplikaciji ter spletnem portalu, ki bo nudila informacije o ponudnikih hrane in pijače, kulturni dediščini in prenočiščih ter funkcijo virtualnega sprehoda po občinah,
 • izvedba 42 EtnoTour delavnic in prikazov s področja tradicionalnih obrti (pletenje, mizarstvo, itd.) ter
 • renovacija objektov kulturne dediščine.

Glavna rezultata projekta sta:

 •  EtnoTour paket, ki bo združeval 4 načine prikazov življenja naših prednikov:
  • sodobna tehnologija (3D hologramski virtualni živi prikazi življenja v obliki »3D doživljajske sobe«),
  • e-knjižnica (ohranjene stare knjige),
  • etno kino na prostem (stari SI-HR filmi) in
  • 6 renoviranih objektov kulturne dediščine za izvajanje EtnoTour delavnic v realnem okolju (praktični prikaz življenja nekoč).
 •  Razvoj skupne čezmejne aplikacije, kjer bodo na enem mestu zbrani podatki o dediščini, turistični ponudbi, MSP-jih, itd. in omogočen virtualni sprehod po tradicionalnih domačijah.

Ciljne skupine so prebivalci (ki bodo imeli več možnosti za zaposlitev), turisti (katerim bo na voljo bolj atraktivna in pestrejša ponudba), lastniki dediščine in MSP-ji (ki se bodo lahko vključili v ponudbo in skupno aplikacijo) ter partnerji (prispevek k večji prepoznavnosti in povezanosti čezmejnega območja). Skupna promocija EtnoTour paketa, ki bo potekala v sodelovanju s turističnimi zvezami, agencijami ter lokalnimi ponudniki bo omogočala sinergijske učinke na razvoj čezmejnega območja in njegovega gospodarstva. Projekt je inovativen, saj bo z njegovo izvedbo uvedel popolnoma nov 3D holografski koncept prikazovanja življenja v tradicionalnih domačijah. Urejena bo prva 3D doživljajska etno hiša na programskem območju.