EtnoTour turistični produkt “Maister po maistru”

ETNOTOUR TURISTIČNI PRODUKT »MAISTER PO MAISTRU«
V SPOMINSKI HIŠI ZAVRH 42 (ŠTUPIČEVA VILA)

V Štupičevi vili v Zavrhu je na ogled Etnotour turistični produkt »Maister po Maistru«.

V letu 2018 se spominjamo številnih prelomnih zgodovinskih dogodkov, med drugim 100. obletnice konca prve svetovne vojne ter 100. obletnice razpada Habsburške monarhije. V novembru pa mineva tudi 100 let od obrambe slovenske severne meje na Štajerskem, za katero je zaslužen general Rudolf Maister (1874–1934) s svojimi vojaki in sodelavci.

Življenjska pot generala Maistra je povezana tudi z Zavrhom, ki ga je general v času po svoji upokojitvi rad obiskoval. V Štupičevi vili, kjer je na Zavrhu prebival, smo v jubilejnem letu 2018 uredili stalno muzejsko postavitev in jo poimenovali »Maister po Maistru«. Gre za predstavitev življenja in delovanja Rudolfa Maistra, njegovih sodobnikov in podpornikov ter prikaz širših družbeno-političnih razmer v 19. in začetku 20. stoletja, ki so odločilno vplivale oziroma privedle do strateških odločitev Maistra in Slovencev v letu 1918/19.

Zavrh je edini kraj v Sloveniji, kjer se je negoval spomin na prvega slovenskega generala skozi celotno obdobje po drugi svetovni vojni, torej tudi v časih, ko tovrstno javno spominjanje ni bilo popularno, kaj šele zaželeno. Prav zato smo se v pričujoči postavitvi spomnili na številne zaslužne domačine in lokalna društva, ki so oziroma še zmeraj negujejo spomin na Maistra.

Muzejska postavitev «Maister po Maistru« je sodobno zasnovana. V obliki časovnice je prikazano zgodovinsko dogajanje v Evropi, Habsburški monarhiji in v slovenskih deželah v obdobju 1811 do 1991. Bistveni del razstave je posvečen generalu Maistru Vojanovu in bojem za severno mejo. Sprehodimo se lahko po življenjski poti generala Maistra in spoznamo njegovo mladost, družino, njegovo vojaško poklicno pot. Spoznamo Maistra kot umetnika, ljubitelja knjig in pesnika. Posebno poglavje je namenjeno njegovim soborcem, sodelavcem in bivanju v Zavrhu.

Posebna zanimivost so mizice, ki se odprejo kot knjige in ponujajo fotografije in informacije o zgodovinskih obdobjih, dogodkih in osebnostih. Na ogled so trije video posnetki, ki prikazujejo Maistrov govor v vojašnici 23. novembra 2018, ob prevzemu oblasti v Mariboru, prizor mobilizacije borcev in Maistrov pogovor z završko Katrco.

Etnotour turistični produkt »Maistru po Maistru« v prenovljeni Štupičevi vili je prostor, kjer se srečujeta nekoč in danes, kjer se spoznava lokalno in regionalno zgodovino, kjer se ohranja spomin in hkrati snuje prihodnost. Naj nam vsem služi kot prostor za raziskovanja, individualna razmišljanja, razpravljanja, srečevanja in morebiti tudi nova spoznanja.

»Etnotour turistični produkt »Maister po Maistru« se izvaja v okviru projekta DETOX, ki je podprt s strani Evropske unije in sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška 2014-2020«.