Aktivnosti

 • Oblikovanje turističnega produkta „EtnoTour paket“:
  • Popis etnološke kulturne dediščine.
  • Restavriranje in digitalizacija knjižnice Grofa Bombellesa.
  • Razvoj mobilne aplikacije in portala.
  • Oblikovanje turističnega produkta.

 • Ureditev prostorov gostoljubja in dobrega počutja – LENART

 • Ureditev prostorov gostoljubja in dobrega počutja – VINICA

 • Ureditev prostorov gostoljubja in dobrega počutja – SVETI ANDRAŽ V SLOV. GORICAH

 • Ureditev prostorov gostoljubja in dobrega počutja – DONJA VOĆA

 • Ureditev prostorov gostoljubja in dobrega počutja – SVETA ANA

 • Po stopinjah prednikov s spoznavanjem kulturne dediščine:
  • Izvedba EtnoTour delavnic.
  • Predstavitve tradicionalnih običajev:
   • EtnoTour družabni dogodki.
   • EtnoTour kino, gledališče, kmečke igre.
   • EtnoTour srečanje in festival.
   • EtnoTour literarni večeri.
   • EtnoTour etnofolk čezmejni festival.
   • EtnoTour prikaz tradic. materialov za cimprače.

 • Komunikacija:
  • Komunikacijska strategija.
  • Celostna grafična podoba.
  • Spletna stran in Facebook profil projekta.
  • Zloženke, letaki, brošure, plakati.
  • Promocijske in strokovne objave v revijah in časopisih.
  • Promocija na TV, portalih in radiu.
  • Konference: uvodna, zaključna in tiskovne.
  • Predstavitveni film o projektu.
  • Predstavitev etnologije območja v knjigi.
  • Promocijski material z motivi projekta.
  • Promocija preko turističnih zvez, agencij in lokalnih ponudnikov.
 • Upravljanje:
  • Vodenje in koordinacija projekta.
  • Organizacija projektnih sestankov in sestankov upravnega odbora projekta.
  • Monitoring projektnih aktivnosti.
  • Priprava poročil.
  • Sprotna evalvacija projekta.

Galerija občine sv. Andraž

Predavanje GMV

Film Razglednica Zavrha in Voličine 
 

Film Pozdrav iz Slovenskih goric 
 

 

Povzetek projekta DETOX – Sv. Andraž

 

 

ETNOTOUR TURISTIČNI PRODUKT “MAISTER PO MAISTRU”

Oglejte si več na povezavi: EtnoTour turistični produkt “Maister po Maistru”