Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Uloga partnera u projektu PP
Naziv organizacije na izvornom jeziku Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Naziv organizacije na engleskom jeziku University of Maribor, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science
Kratica organizacije FERI
Odjel/jedinica/sektor Laboratorij za heterogene računalniške sisteme
Država SI, SLOVENIJA
Regija SI01, Vzhodna Slovenija
Podregija SI012, Podravska
Adresa Slomškov trg 15
2000 Maribor
http://feri.um.si/
PDV broj SI71674705
Pravni zastupnik dr. Igor Tičar, rektor
rektorat@um.si
+386 2 23 55 280
Osoba za kontakt dr. Milan Ojsteršek
milan.ojstersek@um.si
+386 2 22 07 451
Partnerova iskustva TEMATSKE KOMPETENCIJEE FERI-a: – Sudjelovanje u uspostavi procesa i izradi PROGRAMSKIH RJEŠENJA IZ PODRUČJA TURIZMA I RAZVOJA PORTALA ZA SLOVENSKE OPĆINE. – Razvoj prvog
INTERNETSKOG VODIČA po kult. i prirodnim znamenitostima Maribora i okolice, te mariborskog informacijskog sustava koji je uključivao turističku, zdravstvenu, poslovnu, kult., sportsku i drugu ponudu grada. – Izrada REZERVACIJSKOG SUSTAVA “IHOTEL” za SI hotele, te portala “Priredbe u Sloveniji” koji još i danas služi za vođenje evidencije o priredbama u nekim SI općinama. – Sudjelovanje u EU projektu Dateline, u okviru kojeg je RAZVIJENA METODOLOGIJA i razvijena programska oprema ZA ANALIZU PUTOVANJA EUROPSKIH TURISTA, dužih od jednog dana, uz udaljenost destinacija više od 400 km. Metodologiju koja je razvijena u sklopu tog projekta I DANAS JOŠ UPOTREBLJAVA EUROSTAT. ISKUSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU OVOG PROJEKTA: ISTRAŽIVAČKE KOMPETENCIJE – Očuvanje udjela PRIMJENJENIH I
RAZVOJNIH ZADATAKA i sredstava, te poticanje prijenosa znanja i tehnologije prema okolini. RAČUNALNE KOMPETENCIJE – Razvoj portala za privlačenje posjetitelja, te uslužno usmjerenih aplikacija.
– Poznavanje programskih jezika (Java, C++, Javascript, SQL, HTML, OWL, …). EDUKACIJA I PRIJENOS ZNANJA – STVARANJE NOVIH
ZNANJA, koja se potom uspješno PRENOSE U SLOVENSKI TE TAKOĐER ŠIRI MEĐUNARODNI PROSTOR. VODITELJSKE REFERENCE –
Vođenje projekata razvoja portala CHP (razvoj vlastite programske opreme), prekograničnih i međunarodnih projekata.
Korist Koristi projekta za: FERI i PARTNERE: – RAZVOJ PREKOGRANIČNE APLIKACIJE, koja će spojiti ponudu prekograničnog područja, te doprinijeti povećanju broja posjetitelja području. – JAČANJE SURADNJE LOKALNE ZAJEDNICE i stručnjaka s područja KULTURNE BAŠTINE i IKT. – RAZVOJ INOVATIVNOG PRISTUPA na području interpretacije i promocije baštine, te njezin prijenos na ostala područja svojeg djelovanja. CILJNE SKUPINE: – Uvođenje PRVOG PREKOGRANIČNOG PORTALA KOJI ĆE NUDITI DETALJNI OPIS PREKOGRANIČNE REGIJE S PODRUČJA KULTURNE BAŠTINE, TURISTIČKIH ZANIMLJIVOSTI, ITD. NA JEDNOM MJESTU, te OMOGUĆAVATI JEDNOSTAVNO PLANIRANJE POSJETE PODRUČJA. Lokalne ponuđače će približiti širem spektru posjetitelja, te time povećati njihovu konkurentnost. PODRUČJE: – Kao nacionalna institucija predstavljati će važni subjekt u promociji kulturne i turističke ponude na programskom području. – Izrađen će biti primjerni sustav, koji će se moći implementirati također i u druge regije.