Turistička zajednica Varaždinske županije (TZ)

Uloga partnera u projektu Pridruženi partner
Naziv organizacije na izvornom jeziku Turistička zajednica Varaždinske županije (TZ)
Naziv organizacije na engleskom jeziku Varazdin County Tourist Board
Udruženo s partnerom Općina Vinica
Država HR, HRVATSKA
Regija HR04, Kontinentalna Hrvatska
Podregija HR044, Varaždinska županija
Adresa Uska 4
42000 Varaždin
Pravni zastupnik Elizabeta Dolenec
info@turizam-vzz.hr
+385 42 210 096
Osoba za kontakt Marko Cmrečak
marko@turizam-vzz.hr
+385 42 210 096
Partnerova iskustva Turistička zajednica Varaždinske županije će, kao organizacija zadužena za promociju turističke, kulturne, kulinarske i ostale ponude na regionalnoj razini, nuditi stručnu podršku promocijskim aktivnostima EtnoTour turističkog paketa.
Korist Koristi projekta za: TZ i PARTNERE: – Jačanje identiteta i veza prekograničnih partnera. – Zajednička promocija prekograničnih destinacija. – Razvoj zajedničkih prekograničnih turističkih proizvoda. – Nadgradnja iskustva prekogranične suradnje, razmjene dobre prakse, te zajedničkog razvoja proizvoda održivog turizma. CILJANE SKUPINE: – UPOZNAVANJE STANOVNIŠTVA S TRADICIJOM, OBNOVLJENOM KUTURNOM BAŠTINOM i NOVIM TURISTIČKIM PROIZVODIMA prekogran.
područja. – Pristup integralnoj prekogran. aplikaciji koja će posjetiteljima nuditi sve informacije o prekogran. području . – Promocija svih ponuđača partnerskog područja (turizam, kult. baština, gastronomija, prenoćišta, …) na jednom mjestu putem zajedničke aplikacije. PODRUČJE: – OBOGAĆIVANJE TURISTIČKE PONUDE U REGIJI S 2 NOVA TURISTIČKA PROIZVODA. – PORADI
UNAPREĐENJA TURISTIČKE PONUDE područja, utjecaj na GOSPODARSKI RAST regije. – NADGRAĐEN I OBOGAĆEN POPIS
KULTURNE BAŠTINE područja. – Intenziviranje oživljavanja etnologije i tradicije.