Općina Sveti Andraž v Slovenskih goricah

Uloga partnera u projektu PP
Naziv organizacije na izvornom jeziku Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah
Naziv organizacije na engleskom jeziku Municipality of Sveti Andraž v Slovenskih goricah
Kratica organizacije SV. ANDRAŽ
Odjel/jedinica/sektor  
Država SI, SLOVENIJA
Regija SI01, Vzhodna Slovenija
Podregija SI012, Podravska
Adresa Vitomarci 71
2255 Vitomarci
http://www.sv-andraz.si
PDV broj SI72359528
Pravni zastupnik Darja Vudler
info@svandraz.si
+386 2 757 95 30
Osoba za kontakt Gordana Šori
gordana.sori@svandraz.si
+386 2 757 95 31
Partnerova iskustva TEMATSKE KOMPETENCIJE: – Organizacija raznih kulturnih događaja vezanih uz oživljavanje baštine i tradicije, te unapređenje istraživačke i društvene djelatnosti. – Stvaranje uvjeta za sigurni pristup do objekata kulturne baštine, te briga za SIGURNOST I OČUVANJE SPOMENIKA KULTURNE BAŠTINE na svojem području. – Obnova spomenika kulturne i prirodne baštine. – Briga za zaštitu zraka, tla, vodnih izvora, zaštita od buke, skupljanje i odlaganje otpadaka i izvođenje drugih aktivnosti koje doprinose ZAŠTITI OKOLIŠA I OČUVANJU PRIRODNE BAŠTINE. – UNAPREĐENJE RAZVOJA
GOSPODARSKIH GRANA i pomoć gospodarskim subjektima pri rješavanju gospodarskih problema. ISKUSTVA POTREBNA ZA PROVOĐENJE OVOG PROJEKTA: KOMUNIKACIJSKE KOMPETENCIJE –
Aktivno uključivanje lokalnih udruga u programe aktivnosti općine i zajednička suradanja u općinskim kulturnim događanjima. – Dnevno komuniciranje s mještanima. EDUKACIJA I PRIJENOS ZNANJA
– Stvaranje uvjeta za obrazovanje odraslih. – Organizacija edukacijskih savjetovanja i radionica na području etnologije, povijesti, kulture, baštine, itd. PRAVNE KOMPETENCE – Odgovornost za uređenu prometnu infrastrukturu, što uključuje upravljanje, gradnju i održavanje lokalnih javnih cesta, površina za pješake i bicikliste, igrališta za sport i rekreaciju, itd. – Samostalno provođenje postupaka javne nabave. FINANCIJSKO VOĐENJE PROJEKATA – Uspješno financijsko vođenje 5 EU projekata.
Korist Koristi projekta za: OPĆINU i PARTNERE: – Obogaćivanje održive turističke ponude putem promocije i unapređenja privlačnosti okoline poradi obnove tradicionalnog domaćinstva (cimprače), koja će posjetiteljima otvoriti svoja vrata. – NADOGRADNJA ISKUSTAVA I ZNANJA zaposlenih u području provođenja prekograničnih projekata. CILJANE SKUPINE: – Širenje atraktivne ponude i ambijentalno uređenje starog domaćinstva, u kojem će za ciljane skupine biti organizirane aktivnosti prikazivanja tradicionalnih djelatnosti. PODRUČJE: – Povećanje prepoznatljivosti općine i područja putem promocije u okviru prekogranične aplikacije i posljedično tome INTENZIVIRANJE RAZVOJA TURIZMA I GOSPODARSTVA. – Poradi novog turističkog proizvoda, DOPRINOS POVEĆANJU BROJA POSJETITELJA NA PROGRAMSKOM PODRUČJU.

Galerija općine sv. Andraž