Općina Sveta Ana

Uloga partnera u projektu PP
Naziv organizacije na izvornom jeziku Občina Sveta Ana
Naziv organizacije na engleskom jeziku Municipality of Sveta Ana
Kratica organizacije SV. ANA
Odjel/jedinica/sektor
Država SI, SLOVENIJA
Regija SI01, Vzhodna Slovenija
Podregija SI012, Podravska
Adresa Sv. Ana v Slov. goricah 17
2233 Sv. Ana v Slov. Goricah
http://www.sv-ana.si
PDV broj SI59385081
Pravni zastupnik Silvo Slaček
zupan@sv-ana.si
+386 2 729 58 82
Osoba za kontakt Petra Golob
petra.golob@sv-ana.si
+386 2 729 58 87
Partnerova iskustva TEMATSKE KOMPETENCIJE: – BRIGA OKO TURISTIČKE PROMOCIJE
OPĆINE, dostupnost kulturnih programa, te očuvanje i revitalizacija
općinske kulturne baštine. – POTICANJE TURIZMA RAZLIČITIM
ORGANIZIRANIM MANIFESTACIJAMA I PRIREDBAMA, koje privlače
posjetitelje. Aktivno uključivanje lokalnih udruga u programske
aktivnosti općine, te zajedničko sudjelovanje u organizaciji različitih
kulturnih priredbi i drugih manifestacija. – PRAĆENJE PROGAMA
RAZVOJA OPĆINE, te praćenje i analiziranje gospodarskih rezultata
u općini. – POZNAVANJE TRENUTNOG STANJA općine s vidika
kulture, turizma i kulturne baštine. – Izvođenje zadataka iz
područja INTERVENCIJA U PROSTORU I OČUVANJA OKOLIŠA. –
Sudjelovanje u međunarodnim projektima. ISKUSTVA POTREBNA ZA
PROVOĐENJE OVOG PROJEKTA: KOMUNIKACIJSKE KOMPETENCIJE –
SVAKODNEVNI BLISKI ODNOS S MJEŠTANIMA. – Pomoć
gospodarskim subjektima U RAZVOJU POSLOVNIH AKTIVNOSTI,
NJIHOVOJ PROMOCIJI, te rješavanju gospodarskih problema.
EDUKACIJA I PRIJENOS ZNANJA – Intenziviranje odgojno-obrazovne
djelatnosti. – Stvaranje uvjeta za cjeloživotno učenje, što je važno za
razvoj općine, te za kvalitetu života njezinih stanovnika. PRAVNE
KOMPETENCIJE – Poticanje razvoja gospodarskih grana javnim
sredstvima. – Provođenje zelenih javnih nabava. FINANCIJSKO
VOĐENJE EU PROJEKATA – U zadnjih 5 godina uspješno završenih 13
projekata financiranih od strane EU (priprema izvještaja, zahtjeva,
vođenje računovodstvenih evidencija).
Korist Koristi projekta za: OPĆINO i PARTNERE: – Suoblikovanje i izvođenje 2 NOVA TURISTIČKA PROIZVODA koja će doprinijeti povećanju privlačnosti općine i broja posjetitelja. CILJANE SKUPINE: – Intenziviranje RAZVOJA TURISTIČKE GRANE (obnova 2 tradicionalna domaćinstva; Grafonževog i Kaplovog domaćinstva – objekata kulturne baštine) i potpornih gospodarskih djelatnosti na svojem području. PODRUČJE: – Doprinos OBNOVI I OČUVANJU ETNOLOŠKE KULTURNE BAŠTINE. – Sudjelovanje u razvoju zajedničke prekogranične aplikacije i zajedničkoj promociji područja. – Omogućeno poboljšanje poslovnih rezultata lokalnih ponuđača i mještana poradi većeg broja posjetitelja.