Općina Lenart

Uloga partnera u projektu LP
Naziv organizacije na izvornom jeziku Občina Lenart
Naziv organizacije na engleskom jeziku Municipality of Lenart
Kratica organizacije LENART
Odjel/jedinica/sektor  
Država SI, SLOVENIJA
Regija SI01, Vzhodna Slovenija
Podregija SI012, Podravska
Adresa Trg osvoboditve 7
2230 Lenart
http://www.lenart.si
PDV broj SI68458509
Pravni zastupnik Janez Kramberger
janez.kramberger@lenart.si
+386 2 729 13 48
Osoba za kontakt Lidija Šipek
lidija.sipek@lenart.si
+386 2 729 13 44
Partnerova iskustva TEMATSKE KOMPETENCIJE OPĆINE: – BRIGA ZA TURIST. promociju
općine i “LAG OVTAR SLOVENSKIH GORIC” brojnim događanjima –
javno dost. na općinskom portalu. – BRIGA ZA OKOLIŠ, UREĐENOST
šetnica i bicikl. STAZA, te SIGURNOG PRISTUPA do spomenika kult. i
prirod. baštine. – REVITALIZACIJA I OČUVANJE KULTURNE I PRIRODNE
BAŠTINE NA SVOJEM PODRUČJU. – OŽIVLJAVANJE POVIJESNIH
DOGAĐAJA organizacijama kulturnih priredbi za posjetitelje i
mještane, aktivno sudje. s lokalnim udrugama, poduzetnicima i
drugim lok. ponuđačima. – SUDJELOVANJE NA MEĐUNARODNIM I
DOMAĆIM PROJEKTIMA s područja kult., prirode, turizma, očuvanja
okoliša, itd. ISKUSTVO POTREBNO ZA PROVOĐENJE OVOG
PROJEKTA: VODITELJSKE KOMPETENCIJE – Uspješno VOĐENJE I
ZAVRŠETAK 26 PROJEKATA, financiranih od strane EU i drugih javnih
sredstava u zadnjih 5 godina (koordinacija, priprema izvješća,
zahtjeva, vođenje računovodstvenih evidencija). KOMUNIKACIJSKE
KOMPETENCIJE – Aktivno uključivanje lokalnih udruga (turističke,
kult., …) u programe aktivnosti općine i zajednička suradnja u
organizaciji događanja, što predstavlja doprinos UBRZAVANJU
RAZVOJA TURIZMA U OPĆINI. Organizacija priredbi, radionica,
okruglih stolova, druženja, itd. EDUKACIJA I PRIJENOS ZNANJA –
Aktivno sudjelovanje sa susjednim općinama, te kao centralna
općina Slovenskih gorica predstavlja VAŽNU INSTITUCIJU PRI
PRIJENOSU ZNANJA IZMEĐU OPĆINA U SLOVENSKIM GORICAMA. –
Edukacija mještana o projektima, te njihovo aktivno uključivanje u
projektne aktivnosti.
Korist Koristi projekta za: OPĆINU i PARTNERE: – Omogućeno je AKTIVNO OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE s područja etnologije, njena mobilizacija za razvoj održivog turizma, te povezivanje u zajednički atraktivni turistički proizvod. – Poticanje društveno-gospodarskog razvoja poradi povezivanja lokalne zajednice i lokalnih ponuđača. – Jačanje prekogranične suradnje i razmjena iskustava. CILJANE SKUPINE: – Povećanje atraktivnosti spomenika kult. baštine i omogućen sigurniji pristup do objekata kult. baštine (Stupičeve vile i kulturnog doma). – Ponuda partnerskog područja prikupljena na jednom mjestu (zajednička mobilna aplikacija koja će posjetitelje voditi po cijelom partnerskom području). PODRUČJE: – UBRZANJE RAZVOJA TURISTIČKE DJELATNOSTI (2 zajednička turistička proizvoda) i potpornih gospodarskih djelatnosti na području. POVEĆANJE BROJA POSJETITELJA PODRUČJA KULTURNE BAŠTINE. – Zajednička promocija partnerskog područja – doprinos razvoju gospodarske djelatnosti.

Film Razglednica Zavrha i Voličine