Gradski muzej Varaždin

Uloga partnera u projektu PP
Naziv organizacije na izvornom jeziku Gradski muzej Varaždin
Naziv organizacije na engleskom jeziku Varaždin City Museum
Kratica organizacije GMV
Odjel/jedinica/sektor Etnografski i Povijesni odjel
Država HR, HRVATSKA
Regija HR04, Kontinentalna Hrvatska
Podregija HR044, Varaždinska županija
Adresa Šetalište J. J. Strossmayera 3
42000 Varaždin
http://www.gmv.hr
PDV broj 79080044388
Pravni zastupnik Miran Bojanić Morandini
ravnatelj@gmv.hr
+385 99/80 90 525
Osoba za kontakt Miran Bojanić Morandini
ravnatelj@gmv.hr
+385 99/80 90 525
Partnerova iskustva TEMATSKE KOMPETENCIJE: – Stručne kompetencije s područja arheologije, POVIJESTI, KULTURE, ETNOGRAFIJE, entomologije, KONZETVATORSTVA I RESTAURATORSTVA. – Iskustva u UREĐENJU
STALNIH MUZEJSKIH IZLOŽBI I ZBIRKI (kulturno-povijesnih, arheoloških, etnografskih, itd.). Npr. u muzeju je uređena zbirka predmeta tradicionalnih domaćinstava, tradic. djelatnosti, običaja, itd. – Organiziranje atraktivnih kulturnih događaja u vlastitim prostorima (koncerti, kazališne i druge predstave, književne manifestacije, stručni susreti, itd.). – Zaštita, prikupljanje i predstavljanje duhovne i materijalne baštine široj publici. ISKUSTVA POTREBNA ZA PROVOĐENJE OVOG PROJEKTA: KOMPETENCIJE NA
PODRUČJU POZNAVANJA PODRUČJA – Poznavanje regionalnih znamenitosti, kulturne baštine, povijesti i tradicije, te briga za njihovo očuvanje i oživljavanje. – Pospješivanje istraživačke i kulturne djelatnosti na području etnologije, povijesti, kult. baštine. – Briga za očuvanje kulturne različitosti. EDUKACIJA, PRIJENOS ZNANJA i KOMUNIKACIJSKE KOMPETENCIJE – Briga za edukaciju zaposlenih iz područja očuvanja kulturne baštine, povijesti, etnologije, itd. – OSVJEŠĆIVANJE MJEŠTANA O ZNAČENJU BAŠTINE. –
Organizacija konferencija i promocijskih događaja. VODITELJSKE REFERENCE I PRIZNANJA – Višegodišnje iskustvo u vođenju projekata s područja kulture, baštine, povijesti, itd. – Dobivena BROJNA PRIZNANJA (nagrada hrvatske muzejske struke “Pavao Ritter Vitezović”, nominacija za NAGRADU EUROPSKOG MUZEJA GODINE, itd.).
Korist Koristi projekta za: MUZEJ i PARTNERE: – Doprinos REVITALIZACIJI I PROMOCIJI KULTURNE BAŠTINE (popis kulturne baštine, restauracija stare knjižnice i digitalizacija knjiga iz 16. st.) – Zajednička promocija i povezanost s prekograničnim partnerima. CILJANE SKUPINE: – Digitalizacija 200 najvažnijih knjiga koje prikazuju živote naših predaka, te uspostava besplatnog javnog pristupa e-knjižnici. – Približavanje tradicionalne kulturne baštine područja. PODRUČJE: – Implementacijom novog turističkog proizvoda (zajedničke prekogranične aplikacije za mobilne uređaje). DOPRINOS OČUVANJU ETNOLOŠKE KULTURNE BAŠTINE I PRIVLAČNOSTI PODRUČJA. – Zajedničkom promocijom DOPRINOS VEĆOJ PREPOZNATLJIVOSTI i ATRAKTIVNOSTI PODRUČJA, što će utjecati na povećanje broja posjetitelja muzejima, kulturnoj baštini, te također cijelom području.

 

 

Nekoliko aktivnosti GMV: