Radijske objave

Etnotour etnofolk festival “Vinička jesen”

Datum objave na radiu: 02.11.2017

Naziv radia: Radio Megaton

Otvorenje Viničke tradicijske kuće

Datum objave na radiu: 30.10.2017

Naziv radia: Radio Megaton

Radijski spotovi – farmske igre

Datum objave na radiu: 19.06.2017

Naziv radia: Radio Ptuj

DETOX – intervju županicom općine sv. Andraž

Datum objave na radiu: 13.06.2017

Naziv radia: Radio Ptuj

Europskim sredstvima obnovljen pil Sv. Ivana Nepomuka

Datum objave na radiu: 31.03.2017

Naziv radia: Radio Megaton

DETOX: Počeli radovi na uređenju tradicionalne viničke etno kuće

Datum objave na radiu: 03.03.2017

Naziv radia: Radio Megaton

DETOX: Počeli radovi na uređenju tradicionalne viničke etno kuće

Datum objave na radiu: 03.03.2017

Naziv radia: Radio Max

Obnova pila svetog Ivana Nepomuka

Datum objave na radiu: 25.12.2016

Naziv radia: Radio Megaton

Ulicama baroknog grada

Datum objave na radiu: 17.12.2016

Naziv radia: Radio Megaton

Započelo provođenje projekta DETOX

Datum objave na radiu: 20.10.2016

Naziv radia: Radio Megaton

Obnova pila svetog Ivana Nepomuka

Datum objave na radiu: 20.10.2016

Naziv radia: Radio Max

O DETOX projektu – sažetak Detox projekta

Datum objave na radiu: 20.10.2016

Naziv radia: Radio Ptuj

Aktualno u Podravju – doprinos iz kick off konferencije projekta

Datum objave na radiu: 19.10.2016

Naziv radia: Radio Ptuj

Vijesti DETOX – o kick off konferenciji projekta (kraća verzija)

Datum objave na radiu: 19.10.2016

Naziv radia: Radio Ptuj