VINIŠKI SRAMOTILNI STEBER POSTAL DEL STALNE POSTAVITVE VARAŽDINSKEGA MUZEJA