Vinički Pranger – Kipari Vladimir Gašparić i Josip Cepanec izradili repliku stupa