Vijesti DETOX – o kick off konferenciji projekta (kraća verzija)