Sveta trojica: Sveti Tomaž, Sveta Ana in Sveti Andraž v Slovenskih goricah