Projekt DETOX – predstavitev projekta, partnerjev in projektnih aktivnosti – proračunska sredstva GMV-a niso predvidena za odkup emisij