Poročila DETOX – O kick off konferenci projekta (krajša verzija)