Kick-off konferenca: Vinica kot partner sodeluje pri projektu ‘Detox’