DRUGO SREČANJE OBČINSKEGA SVETA V NOVIH PROSTORIH V GORNJI VOĆI