Detox Občina Donja Voća, video objave (mednarodni folklorni festival, voćanska žetev in stolarska delavnica)