Aktualno u Podravju – doprinos iz kick off konferencije projekta