Začetek investicije na Grafonževi in Kaplovi domačiji