Z evropskimi sredstvi obnovljen kip Sv. Ivana Nepomuka