VTV dnevnik – Prirejena EtnoTour stolarska delavnica