VINIŠKI PRANGER SPOMENIK SRAMU PREMEŠČEN V VARAŽDINSKI MUZEJ