V soboto otvoritev tradicijske hiše in “viniška jesen”