V SKLOPU PROJEKTA DETOX STA BILI IZVEDENI ŠE 2 DELAVNICI