V OBČINI VINICA JE POSTAVLJENA INTERPRETACIJSKA PLOŠČA S POMEMBNIMI ZNAMENITOSTMI