Svoju tradicijsku kuću Viničani ispunili predmetima s patinom