Obnovljena kritina in pohištvo v Viniški tradicionalni hiši