Obnovljena kritina in pohištvo na viniški tradicionalni hiši