MAISTROVE IN KATRČINE IGRE TAM GORI ZA NAŠO VASJO – KATRČIN PRAZNIK PESMI, PLESA IN GLASBE