Kulturni magazin – EtnoTour delavnica vočanska žetev in izdelava košar za kruh – I.del