EU sredstva za obnovo 6 objektov kulturne dediščine!