DETOX: Začelo se je urejanje tradicionalne viniške Etno hiše